ผลการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลสิริราช (รอบ 6 เดือน)

|