ประกาศสอบราคา / จัดซื้อ – จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.2565 – มี.ค 2565)

Read More »

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางรางสำเร็จเหมืองทุ่ง นายมีเดช กันชุม – นายศรีหมู่ ยศตุ้ย หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยหน้าบ้านนายแว่น นันตา – ลำห้วยแม่วะ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »