ประกาศสอบราคา / จัดซื้อ – จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

Read More »

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังหินเรียงริมตลิ่งห้วยแม่วะ หมู่ที่ ๓ (บริเวณสะพานข้ามห้วยแม่วะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »