งานกิจการสภา

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 และกำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม ของเทศบาลตำบลสิริราช

Read More »