งานกิจการสภา

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 และกำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม ของเทศบาลตำบลสิริราช

Read More »