big cleaning day 19 พฤษภาคม 2564

|

เทศบาลตำบลสิริราช โดยการนำ พ.ต.อ. โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช
และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริราช ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day โดยพร้อมเพียงกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564