big cleaning day 17 พฤศจิกายน 2564

|

เทศบาลตำบลสิริราช โดยการนำ พ.ต.อ. โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช
และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริราช ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day โดยพร้อมเพียงกัน ณ วัดบ้านเด่น หมู่ 8 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564