โครงการ KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว

|

กองทัพบกร่วมกับ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัดจัดโครงการ “KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว” ลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาวให้แก่พี่น้องชาวไทยในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 10,000 ตัว มูลค่า 4,000,000 บาท โดยประสานงานกับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศในการคัดเลือกพื้นที่เสี่ยงภัยหนาว ของจังหวัดลำปาง ได้้แก่ พื้นที่ตำบลบ้านบอม และ พื้นที่ตำบลสันดอนแก้ว ณ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา