โครงการ สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย

|

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา อำเภอแม่ทะ ร่วมกับ คณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ดำเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในนาม “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่ทะ” ณ บ้านสวนปาณิสรา หมู่ ๘ ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อขับเคลื่อนในนามของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่ทะ