โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

|

โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พื้นที่เหมืองลิกไนต์ บ้านแม่ทาน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โดยบริษัท