โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาล ประจำปี 2561

|

เทศบาลตำบลสิริราช ร่วมกับ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนประชาชน ในเขตเทศบาล โดยมีนายสว่าง เทพเถา นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ประธานพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา