โครงการแข่งกีฬาเด็กและเยาวชนประชาชน ประจำปี 2565

|

เทศบาลตำบลสิริราช งานการศึกษา พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯจัดโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติ ท่านจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำปาง เขต 3 ประธานพิธีเปิดโครงการ ณ สนามกีฬา โรงเรียนเทศบาลตำบลสิริราช เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา