โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

|

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 11 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสิริราช นำโดย พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช พร้อม สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการ ร่วมกับ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน บริษัท SCG จำกัด และ อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่วะ และ อปพร. ตำบลสันดอนแก้ว เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ จุดตรวจบ้านแม่วะ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 โดยจะให้บริการน้ำดื่ม กาแฟ ข้อมูลเส้นทางการเดินทางในพื้นที่เทศบาลฯ หน่วยบริการฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็วเพื่อบริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสิริราช หมายเลขโทรศัพท์ 054-209581