โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566

|

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสิริราช นำโดย พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช พร้อม สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการ ร่วมกับ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ จุดตรวจเทศบาลตำบลสิริราช ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 โดยจะให้บริการน้ำดื่ม กาแฟ ข้อมูลเส้นทางการเดินทางในพื้นที่เทศบาลฯ หน่วยบริการฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็วเพื่อบริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสิริราช หมายเลขโทรศัพท์ 054-209581