โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2566

|

เทศบาลตำบลสิริราช ระหว่างวันที่ 21 – 31 มีนาคม 2566 จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2566 นำโดยพ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ ตลอดเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมในครั้งนี้ เพื่อพบปะพูดคุย รับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน ฯลฯ ภายในกิจกรรมประกอบไปด้วย การให้บริการจากหน่วยงานต่างๆ ภายในกิจกรรมประกอบไปด้วย การให้บริการจากหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลตำบลสิริราช บริการตรวจสุขภาพ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริการตัดผม ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย