โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2566

|

เทศบาลตำบลสิริราช โดย พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช พร้อม สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการ และ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริราช จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในแต่ละหมู่บ้าน จำนวนทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 21 – 31 มีนาคม 2566