โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

|

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสิริราช ร่วมกับ อำเภอแม่ทะและสำนักงานกรมประมง จังหวัดลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างเทศบาลตำบลสิริราช จัดโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และกิจกรรมปล่อยพันธ์ปลา ปลูกป่า และสร้างฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ อ่างเก็บน้ำ น้ำตกห้วยอ้อ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานในพิธี