โครงการอบรมเยาวชนด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2566

|

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 งานการศึกษา เทศบาลตำบลสิริราช จัดโครงการอบรมเยาวชนด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2566 เพื่อ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน มีคุณธรรม และจริยธรรมประจำตน มีจริยามารยาทที่งดงาม มีความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญู ต่อบุพการีหรือผู้มีพระคุณ เป็นบุคคลที่พึงประสงค์ของสังคมต่อไป โดย พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางสาทินี คำท้าว รองนายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ณ โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา