โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผลิตสื่อ Digital ประจำปี 2563

|

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดลำปาง ร่วมกับ เทศบาลตำบลสิริราช จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผลิตสื่อ Digital แก่คณะทำงาน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง และเยาวชนในพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้ รับทราบกิจกรรมในพื้นที่และสามารถนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านไปพัฒนาต่อไป โดยนายสว่าง เทพเถา นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสิริราช