โครงการอบรมป้องกันแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2565

|

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสิริราช จัดโครงการอบรมป้องกันแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2565 โดย นางสาทินี คำท้าว รองนายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ เทศบาลตำบลสิริราช ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน เป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้ความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนโดยสั่งการให้เร่งบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็ว ซึ่ง รมว.ทส. เชื่อมั่นว่าปี 2565 สถานการณ์จะดีขึ้นกว่าเดิม จุดความร้อน (Hot spot) จะลดลงกว่าปี 2564 ได้อีกร้อยละ 20 ด้วยปัจจัยการทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และการเข้มงวดในการลาดตระเวน โดยเตรียมพร้อมเสริมกำลังพลสลับเปลี่ยนหมุนเวียนหากกำลังพลไม่เพียงพอ รวมทั้งการบูรณาการการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ทั้งนี้ จำเป็นต้องดูสภาพอากาศและปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ