โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรของเทศบาล ประจำปี 2565

|

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 7 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลสิริราช จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรของเทศบาล ประจำปี 2565 โดย พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศบาลตำบลสิริราช ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนา และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ณ สำนักสงฆ์ถ้ำแจ้ง บ้านสันป่าเปา ม.5 ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง