โครงการอบรมควบคุมการผลิตและผู้บริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ประจำปี 2565

|

กองช่าง เทศบาลตำบลสิริราช จัดโครงการอบรมควบคุมการผลิตและผู้บริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ประจำปี 2565 โดย นายสมพงษ์ วงศ์ปิงคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ประธานพิธีเปิดโครงการ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา ให้สามารถควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปา ตลอดจนการบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ เทศบาลตำบลสิริราช ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2565