โครงการอบรมกฎหมายและวินัยจราจรเบื้องต้น ประจำปี 2566

|

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสิริราช จัดโครงการอบรมกฎหมายและวินัยจราจรเบื้องต้น ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชน ได้ทราบถึงกฎหมายจราจร/กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆและเครื่องหมายจราจร และเคารพกฎจราจร ที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหากับผู้ที่ร่วมใช้รถใช้ถนน ณ โรงเรียนเทศบาลสิริราช โดย นางสาทินี คำท้าว รองนายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ประธานในพิธี