โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของคนในชาติ ประจำปี 2564

|

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดำเนินโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของคนในชาติ โดยจัดกิจกรรม ” การทำสมุนไพรเพื่อต้านเชื้อไวรัสโควิด 19 และสมุนไพรบำรุงกำลัง โดยวิทยากรอาจารย์ ประภาพร แสงบุญเรือง จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อช่วงเช้าวันที่ 9 กรกฏาคม 2564 โดยมี พ.ต.อ. โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสิริราช