โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดฟาง ประจำปี 2565

|

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 โดย นางสาทินี คำท้าว รองนายกเทศมนตรีตำบลสิริราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดฟาง ประจำปี 2565 โดย นายพงศักดิ์ จำปา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เทศบาลตำบลสิริราช เป็นวิทยากร ให้ความรู้ การเพาะเห็ดฟาง เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน