th Thai

โครงการพัฒนาทักษะกีฬาและนันทนาการ ประจำปี ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลสิริราช ร่วมกับ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ จัดการโครงการพัฒนาศึกษากีฬาและนันทนาการ โดยมีนายสว่าง เทพเถา นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ประธานพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อช่วงเช้าวันที่ 26 ธันวาคม 2562