โครงการพัฒนาทักษะกีฬาและนันทนาการ ประจำปีการศึกษา 2565

|

งานการศึกษาเทศบาลตำบลสิริราช สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสิริราช และ โรงเรียนเทศบาลสิริราช จัดการโครงการพัฒนาทักษะกีฬาและนันทนาการ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ประธานพิธีเปิด พร้อมกับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจากเทศบาลตำบลสิริราช ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อช่วงเช้าวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา