โครงการฝึกอบรมจัดทำฝายชะลอน้ำ ประจำปี 2566

|

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสิริราช จัดโครงการฝึกอบรมจัดทำฝายชะลอน้ำ ประจำปี 2566 ณ ห้วยแม่ทาน บ้านแม่ทาน นำโดย พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ประธานในพิธีเปิดโครงการ เพื่อ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในเขตชุมชน และ ดความรุนแรงของกระแสน้ำ ลดการชะล้างพังทลายของตลิ่ง – เมื่อน้ำไหลช้าลง ก็มีน้ำอยู่ในลำห้วยนานขึ้น โดยเฉพาะในหน้าแล้ง – ช่วยดักตะกอนที่ไหลมากับน้ำ