โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2564

|

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลสิริราช นำโดย พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้าง ร่วมกับ บริษัท SCG จำกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา ณ เทศบาลตำบลสิริราช