โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปี 2566

|

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ประจำปี พุทธศักราช 2566 ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณสระเก็บน้ำบ้านแม่ทาน หมู่ที่ 9 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิาลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566