โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศเฉลิมพระชมพรรษา ประจำปี 2565

|

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลสิริราช จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ อ่างเก็ยน้ำแม่กอก หมู่ 5 บ้านสันป่าเปา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โดยมี พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ และเด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาลสิริราช เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย