โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2566

|

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลสิริราช จัดโครงการลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2566 เพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นการแสดงความจงรักภักดี น้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นราช สักการะอย่างสมพระเกียรติ ส่งเสริมจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน โรงเรียนเทศบาลสิริราช หมู่ 4 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง