โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565

|

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลสิริราช จัดโครงการลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565 เพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นการแสดงความจงรักภักดี น้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นราช สักการะอย่างสมพระเกียรติ ส่งเสริมจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน ณ.เหมืองแม่ทาน บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (เหมืองแม่ทาน) บ้านแม่ทาน หมู่9 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง