โครงการประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566

|

เทศบาลตำบลสิริราช ร่วมกับกำนัน และผู้ใหญ่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ และบริษัท SCG จัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2566 โดยมี พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีขบวนแห่สงกรานต์ /พิธีรดน้ำดำผู้สูงอายุ สรงน้ำพระ ณ เทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา