โครงการนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับเทศบาลตำบลสิริราช

|

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับเทศบาลตำบลสิริราช ลงพื้นที่ฝึกงานภาคปฏิบัติ รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน บ้านสันดอนแก้ว หมู่ 1 และ บ้านด่าน หมู่ 2 เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูล การดูแลช่วยเหลือ ฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกันโรค สร้างเสริมสุขภาพและรักษาโรคเบื้องต้นแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน การป้องกันการเจ็บป่วยในครอบครัวและกลุ่มเสี่ยง และรับฟังการบรรยายสรุปจากกลุ่มนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ เพื่อนำไปปรับใช้ต่อไป โดยมีนายสว่าง เทพเถา นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ประธานในพิธีเปิดโครงการ