โครงการจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมพัฒนาลำน้ำจาง

|

โครงการจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมพัฒนาลำน้ำจาง ณ ลานบ้านหลุก ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานในพิธีเปิด และร่วมปลูกต้นไม้ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา