โครงการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2567

|

เมื่อช่วงเช้า วันที่ 25 มิถุนายน 2567 นางสาวตวงรัตน์  โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำปาง และมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการโครงการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรในแหล่งน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำปาง ฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตทรัพยากรด้านการประมงในแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดลำปางให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเพื่อเป็นการฌฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 โดยจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ อ่างเก็บน้ำแม่กอก บ้านสันป่าเปา หมู่ที่ 5 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จำนวน 8 ชนิด รวมทั้งสิ้น 378,040 ตัว ประกอบด้วย กุ้งก้ามกราม จำนวน 250,000 ตัว ปลาจีนเกล็ดเงิน จำนวน 22,000 ตัว ปลายี่สกเทศ จำนวน 21,000 ตัว ปลานวลจันทร์ จำนวน 21,000 ตัว ปลาตะเพียน จำนวน 21,000 ตัว ปลานิล จำนวน 21,000 ตัว ปลาสวาย จำนวน 21,000 ตัว และปลาบึก จำนวน 1,040 ตัว  

เทศบาลตำบลสิริราช นำโดย พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลสิริราช กำนันตำบลสันดอนแก้ว ผู้นำท้องที่ คณะกรรมการแหล่งน้ำ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ