โครงการจัดการเรียนการสอนศิลปะมวยไทย ประจำปี 2565

|

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 งานการศึกษา เทศบาลตำบลสิริราช จัดโครงการจัดการเรียนการสอนศิลปะมวยไทย ประจำปี 2565 โดยมี พ.ต.อ. โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ประธานในพิธีเปิดโครงการ เพื่อสร้างเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่และยกระดับการศึกษาศิลปะแม่ไม้มวยไทย และ สร้างเสริมทักษะประสบการณ์ด้วยวิทยาการทางพลศึกษาและการกีฬามวยไทยในการสร้างสรรค์ พลังในทางบวกสู่การเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สมดุลอย่างยั่งยืน ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านอ้อ วิทยา