โครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณมาณ 2565

|

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 จังหวัดลำปาง ได้กำเนินโครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมย่อยที่ 1.2 เวทีสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้ โดยมีกลุ่มเป้า เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ผู้นำชุมชน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสิริราช