แอพพลิเคชัน ตาสับปะรด เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง

|

สำนักงานคณะกรรมการการจัดทำแอพพลิเคชั่น “ตาสับปะรด” เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการรายงานสถานการณ์ เมื่อมีการพบเห็นการทุจริต และ การกระทำผิดกฏหมายเลือกตั้ง หรือรายงานสถานการณ์ทั่วไปที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยผู้ใช้งานสามารถรายงานสถานการณ์ได้ทั้ง ข้อความ ภาพ เสียง หรือวีดีโอ ผ่านทางแอปพลิเคชัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานสถานการณ์ทั่วไป/แจ้งข่าวทุจริตการออกเสียงเพิ่มช่องทางในการรายงานสถานการณ์/แจ้งข่าวการทุจริตเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องปรามการทุจริตDownload ได้ที่นี่ :ระบบแอนดรอยด์ : https://play.google.com/store/apps/details…ระบบ iOS : https://apps.apple.com/th/app/id1060014842?l=th