เทศบาลตำบลสิริราช ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์สู้รบในอิสราเอล

|

ด้วยสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2566 เบื้องต้นทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตชองแรงงานไทยที่ทำงานในประเทศอิสราเอลโดยตรง

กระทรงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล กระทรวงแรงงาน และศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิราเอล ประจำจังหวัดลำปาง

โดยแรงงานไทยสามารถแจ้งความประสงค์ ขอขึ้นเครื่องบิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย LINE Openchat “ขอรับความช่วยเหลือกรณีคนไทยในอิสราเอล” และจังหวัดลำปาง สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง โทร 054-265052 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ในวันและเวลาราชการ หรือสายด่วน 1694 (ตลอด 24 ชั่วโมง) และ ฝ่ายแรงงานประจำสถานทูตไทยในอิสราเอล โทร (+972)0544693476