เทศบาลตำบลสิริราช ประชาสัมพันธ์ สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาแม่ทะ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี

|

โดยตรวจสอบรายชื่อเจ้าของที่ดินผู้วางเงินมัดจำรังวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามรายชื่อในเอกสาร