เทศบาลตำบลสิริราช ประชาสัมพันธ์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

|

การฝึกอาชีพในสถาบัน ประจำปี 2567 ให้บริการฝึกอาชีพ เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านอาชีพรายบุคคล และรายกลุ่ม หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรระยะยาว เช่น ทำบายศรี จัดดอกไม้ จีบผ้า การตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้า เสริมสวยและตัดผมชาย อาหารจานเดียว อาหารว่าง ทำเล็บเจล เมื่อจบการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรทุกหลักสูตร

สวัสดิการ

1 เรียนฟรี

2 มีที่พัก

3 วัสดุฝึกอาชีพฟรี

4 มีอาหาร 3 มื้อ/วัน

5 รักษษพยาบาลเบื้องต้น

6 ให้คำปรึกษาด้านครอบครัว

โดยสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ สนใจติดต่อสอบถามการสมัคร เบอร์ 054-829709 และ 054-829734 ในวันและเวลาราชการ