เทศบาลตำบลสิริราช ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน สาธิตการทำงานของบ่อดักไขมันให้กับชุมชน

|

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 12 กรกฏาคม 2566 งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลสิริราช ดำเนินการติดตั้ง ถังดักไขมัน ในสถานศึกษา และภายในสำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสาธิตวิธีการติดตั้ง การใช้งาน ให้กับคนในชุมชน พร้อมถึงอธิบายการใช้งานข้อดีของระบบบ่อบำบัด เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และตระหนักถึงปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ หรือทางสาธารณะ