เจาะสำรวจแหล่งน้ำบาดาล

|

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง) นำเครื่องจักร เพื่อเจาะน้ำบาดาล จำนวน 4 จุด ในพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลสิริราช ได้แก่ 1.โรงเรียนเทศบาลสิริราช บ้านสบแม่นาง 2.ศูนย์เรียนรู้การเกษตร บ้านสันดอนแก้ว 3.ระบบประปา บ้านสบแม่นาง 4.สำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค ของประชาชน