อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ประกาศปิดการท่องเที่ยวช่วงฝนตกชุก เพื่อความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยว

|

นายประวิทย์ ใจคำ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย เปิดเผยว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนที่เริ่มมีฝนตกชุกเพิ่มขึ้น มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติ น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม อาจจะไม่ปลอดภัยในการเข้าไปท่องเที่ยวและพักแรมในแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาต ซึ่งอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยมีแหล่งท่องเที่ยวหลักคือ น้ำตกแม่เกิ๋งหลวง ประกอบกับถึงช่วงเวลาของการปิดการท่องเที่ยวประจำปี เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวและธรรมชาติได้มีการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ และเกิดการกระจายตัวของการท่องเที่ยวในแหล่งอื่น ๆ อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จึงได้ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ประจำปี 2566 ตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2566 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยว และเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัว โดยนักท่องเที่ยวสามารถติดตามรายละเอียดการท่องเที่ยวได้ที่ เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย