อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

|

เทศบาลตำบลสิริราช โดย ศูนย์ประสานงานและจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 4 หน่วย โดยมีวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา