หน่วยบริการ ฉีดวัคซีนโควิด 19 เทศบาลตำบลสิริราช

|

โรงพยาบาลแม่ทะ ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีน โควิด 19 เคลื่อนที่ แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลสันดอนแก้ว ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสิริราช เมื่อช่วงเช้า วันที่ 17 กันยายน 2564 เพื่อลดความแออัดจากศูนย์ฉีดวัคซีนของ โรงพยาบาลแม่ทะ และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน