สิริราชโมเดลการนำน้ำจากขุมเหมืองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

|

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 17 เมษายน 2563 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ นายสว่าง เทพเถานายกเทศมนตรีตำบลสิริราช และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เหมืองถ่านหินลิกไนต์แม่ทาน อำเภอแม่ทะ ของบริษัท SCG จำกัด ร่วมศึกษาและเตรียมนำสิริราชโมเดลการนำน้ำจากขุมเหมืองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง นำไปช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค ซึ่งมีระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สูบน้ำได้น้ำวันละประมาณ 1,000 คิว เพื่อช่วยเหลือประชาชนในตำบลสันดอนแก้ว และตำบลใกล้เคียงได้ สำหรับคุณภาพน้ำที่ได้นั้นอยู่ในเกรดมาตรฐานที่ใช้กันสามารถนำมาอุปโภคได้ และในอนาคตขุมเหมืองแม่ทานนี้ นอกจากเป็นแหล่งน้ำแล้ว อาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดอีกด้วย หลังจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทางจังหวัดจะนำโมเดลของขุมเหมืองแม่ทานไปพัฒนาอีก 10 ขุมเหมือง เพื่อกักเก็บน้ำและนำไปใช้ประโยชน์แก่ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคได้อีกด้วย