สำรวจพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลสิริราช เพื่อเตรียมความพร้อมเพิ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น

|

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 4 เมษายน 2565 คณะผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยคณะทำงานได้รับมอบหมายให้ออก สำรวจพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลสิริราช เพื่อเตรียมความพร้อมเพิ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดเตรียมข้อมูลในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2565