สำรวจพื้นที่ถ้ำแจ้ง บ้านสันป่าเปา เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

|

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 กองช่างเทศบาลตำบลสิริราช พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสิริราช ออกสำรวจพื้นที่ ถ้ำแจ้ง บ้านสันป่าเปา ม.5 ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โดยดำเนินการสำรวจถ้ำ ในบริเวณพื้นที่ถ้ำแจ้ง เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ของตำบลสันดอนแก้ว และนำข้อมูลการสำรวจนำเสนอแก่คณะผู้บริหาร เพื่อพัฒนาต่อไป